Spoločnosť GAMA Spedition spolupracuje s preverenými partnermi (zmluvné dopravné a logistické spoločnosti) v oblasti zabezpečovania dopravy a špedície. Naši zmluvní partneri sú povinní dodržiavať kvalitatívne parametre služieb ktoré nastavila naša spoločnosť.

U týchto partnerov potom vykonávame pravidelné kontroly a hodnotenie služieb. Spolupracujeme len s tými najlepšími v odbore. Naša špedícia a náš tým ľudí, ako aj spôsoby prepravy sú kvalitou vždy na tej najvyššej úrovni.

34

30