Spoločnosť GAMA Spedition ponúka komplexný súbor služieb a riešení v oblasti medzinárodnej prepravy, sprostredkovania, disponovania a špedície. Zaoberáme sa predovšetkým medzinárodnou prepravou a kompletným riešením špedície pre našich klientov. V našom portfóliu služieb má svoje nezastupiteľné miesto medzinárodná kamiónová preprava paletového, voľne loženého, sypkého a ADR tovaru.

Sme špecialistami v oblasti špedície, sprostredkovania a dopravy. Našim zákazníkom ponúkame individuálny prístup, kalkuláciu ceny a riešenie spôsobov realizácie prepravy

34

23